• Wanneer je lessen overhoudt van het pakket wordt er 35.- per les terugbetaald.
  • Lessen dienen 24 uur van te voren te worden afgemeld. Anders wordt de volle les berekend.
  • Voor het praktijkexamen dienen alle openstaande bedragen te worden voldaan. Wanneer dit niet of niet volledig is betaald, zal er geen examen worden afgenomen terwijl de betalingsverplichting  blijft. We zullen dan 5% van de totale som  extra in rekening brengen.
  • Alle lessen die nodig zijn om examen te kunnen doen, dienen via onze rijschool te worden afgenomen. Is dit niet het geval, vervalt het voordeel van het pakket en brengen wij de prijs van losse lessen in rekening.
  • Wanneer tijdens de cursus langere tijd niet wordt gelest ( 6 maanden ) dan worden prijsverhogingen doorberekend .
  • In onze auto’s wordt niet gerookt.
  • Je doet examen wanneer je er klaar voor bent. De instructeur zal dit moment tijdig aangeven.
  • Betalingscondities: betalingen dienen voldaan te zijn binnen 14 dagen na dagtekening.